Feeding like nature | St Hippolyt

Inlägger innehåller reklam för St Hippolyt

Hästen har gått från att vara ett flyktdjur på stäppen till att vara sällskapsdjur, träningskompis och toppatlet. Trots att hästen har anpassats efter människans behov och önskningar under väldigt lång tid är hästens naturliga beteende och behov i största utsträckning desamma som för flera hundra tusen år sedan. Samtidigt ställer vi helt nya krav på hästarna vad gäller prestation vilket gör att vi har ett pussel att lägga – vi behöver matcha hästens behov utan att göra avkall på hästens välfärd.  

Basen i hästens foderstat är grovfoder. Grovfoder är ett begrepp som innefattar gräs, hö, hösilage, halm och lucern. Ett bra grovfoder tillsammans med mineraler kan räcka men ibland behövs kompletteringsfoder för att täcka hästens näringsmässiga behov. Genom att beräkna hästens behov och titta på grovfoderanalysen kan vi se vad grovfodret saknar och välja ett kompletteringsfoder som kompenserar för grovfodrets brister. Det låter rätt enkelt! Som konsument kan man jämföra olika foder genom att läsa på näringsdeklarationen där det står hur många gram eller procent av något näringsämne fodret innehåller. Vid beräkning av en foderstat är det näringsdeklarationen som ligger till grund för om fodret teoretiskt sett passar eller inte. Man kan även titta på innehållsförteckningen för att se vilka råvaror som ingår i foderblandningen. Här kanske man som hästägare slänger ett extra öga om hästen är känslig mot någon specifik råvara. Något som kanske inte alltid läggs särskilt mycket fokus på är hur råvarorna i fodret är behandlade, en faktor som spelar större roll än vad man tror. Som grädde på moset vill du som konsument göra ett klimatsmart val. Nu blev det plötsligt svårt att välja foder!  

På St Hippolyt vill vi ge hästägare möjlighet att fodra som naturen själv. Vad betyder det egentligen? Dels handlar det om att välja rätt råvaror och de ska inte bara vara av högsta kvalitet utan även behandlas på ett sätt som gör att hästen kan utnyttja dem på bästa sätt. Till exempel förgroddas alla spannmål vilket leder till att hästen kan utnyttja mer av de näringsämnen som finns i spannmålskärnan, så fodret blir mer effektivt. Olika foder anpassas till olika typer av hästar och det finns även foder vars mineralinnehåll är anpassat efter mineralinnehållet i våra jordar här i Norden. Varje foderblandning har en väl avvägd sammansättning för den hästgrupp det ska passa till, varje råvara finns i fodret av en anledning.  

För att stötta upp vid utfodringsrelaterade problem kan örter vara till stor hjälp med sina olika verksamma substanser och egenskaper. I specifika tillskott spelar örterna en central roll medan de utgör en mindre del av våra foderblandningar. Förutom att örterna i viss utsträckning bidrar med sina specifika egenskaper ger de även en bred fiberdiversitet i fodret. Hö och hösilage som slagits på sådda vallar består ofta av 3-5 grässorter till skillnad från naturbetesmarker och ängar där det kan finnas upp emot 60 olika växter på bara en kvadratmeter! De olika växterna bidrar med en bred variation av vitaminer, mineraler och antioxidanter men de kan även öka diversiteten i hästens mikrobiota, alltså öka antalet olika mikroorganismer som finns i hästens grovtarm. 

Hur var det med klimatet då? St Hippolyts foder produceras i Dielheim i södra Tyskland. Många av foderråvarorna odlas av lokala lantbrukare kring fabriken. De odlar bland annat spannmål, linfrön, grönsaker och baljväxter. Örterna som finns i våra foder kommer främst ifrån teproduktionens andrasortering. Råvarorna odlas till stor del enligt ekologiska principer då de utsätts för så lite kemikalier som möjligt. När råvarorna blandas tillsätts inga kemiska färg-, smak-, konserverings- eller bindmedel. Foderfabriken går med plusenergi tack vare innovativa lösningar vilket i slutändan gör foderproduktionen CO2-neutral!   

Hästens välfärd och hållbar hästhållning borde vara av högsta prioritet för varje ryttare och hästägare. Genom att se till hästens naturliga behov när vi gör olika val kan vi få en välmående häst som dessutom presterar på topp. En bra start är att fodra som naturen själv.  

Hanna Lundqvist 

Agronom och foderrådgivare på St Hippolyt 

Läs mer om St Hippolyts foder och filosofi på www.hippolyt.se 

Följ oss gärna på Facebook: St. Hippolyt SE 

Och Instagram: @hippolyt_sverige 

Kommentera